Portopí - Descripció PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Portopí
Localització
Notes històriques
Descripció
Galeria
Totes les pàgines

Antiga casa d’arquitectura tradicional, en la qual destaca un cos principal de volum cúbic, amb una clastra lateral tancada per les construccions d’ús originàriament agrari. Consta de planta baixa, pis i porxo, la primera de les quals constitueix un habitatge independent que, altre temps, era la casa de l’amo. A causa de la pendent del terreny, aquesta es troba a un nivell inferior respecte de la casa senyorial, formada per la segona planta i el porxo. L’estructura és de pedra i morter i la coberta de teula plana de quatre vessants amb un terrat en el vèrtex, tancat per balustrada i amb una torreta amb coberta de pavelló al centre.

Destaca per la netedat de volums i la composició simètrica de les façanes, de paredat comú, amb les cantoneres i la brancalada de les obertures allindanades de marès.

L’interior s’estructura a la planta baixa en tres crugies: la central conforma un vestíbul i una gran sala i les laterals contenen les habitacions. La distribució interior no ha estat modificada i encara conserva l’enrajolat originari, les decoracions motllurades al sòtil de cel ras i el fustam.

La casa de l’amo ocupa una àrea d’espai reduït. El seu llenguatge, totalment popular, remarca la diferència amb la casa senyorial.

La clastra és empedrada i té una cisterna al mig, tancada per dependències destinades antigament a estables i magatzems. Se’n modificà l’ús d’una part per integrar-les a la casa de l’amo.

Al llarg de la façana anterior i també en una part de la posterior, hi ha una terrassa amb balustrada. A la zona lateral i posterior de l’edifici s’estén un jardí, en el qual destaca, a part de la pèrgola, l’antiga bugaderia, de forma irregular i coberta de teula plana inclinada, la qual presenta un ingrés d’arc de mig punt i dues finestres geminades a cada banda, emmarcades per motllures de marès.

El 4 de desembre de 1998, li fou concedida llicència d’obra menor al propietari, Jaume Cerdà Sansaloni, segons es documenta al BOIB.

El 28 de juny de 2006, n’hi fou concedida una de nova, tot i que el propietari constava que era l’entitat Teodosio Mallorca SL. A la llicència s’indicava que l’edifici gaudia d’un grau de protecció integral A2. El termini d’execució era de 24 mesos. L’empresa constructora adjudicatària era Construnet Illes Balears SL i els tècnics superior i mitjans, respectivament, José Antonio Cobos Zorita, Joan Carles Quetglas i Luis Rivas Solanas.Darrera actualització de diumenge, 13 d'octubre de 2013 16:50
 
Joomla Templates by Joomlashack