Crèdits PDF Imprimeix Correu electrònic

Autor:

Roberto Fernández Legido

 

Col·laboradors

Gaspar Valero i Martí

Pep Villalonga Morell

 

Fotografies:

Les fotografies no indicades específicament són de l'autor del web. L'autoria o procedència de la resta s'indica al peu de foto

 

Disseny web:

Sistema de gestió de continguts Joomla, amb la plantilla Optimus

 

Agraïments:

En primer lloc, vull mostrar el meu agraïment a les propietàries i als propietaris de les possessions aquí ressenyades per haver-me obert les portes de ca seva. Sense aquestes persones, el web no hauria estat possible. Així mateix, vull manifestar també la meva gratitud a les posaderes, els posaders i altres persones i entitats relacionades directament o indirectament amb aquestes possessions:

José Emilio Roldán Pascual, Javier Espinilla i Eloy Jesús Bellido Sánchez (Santa Eulàlia i Son Suredeta); Isabel M. Ribot Blanes (la Teulera); Carmen Cortezo, Joaquín Garriga Marrodán, Jeroni Ripoll Malondra, Ingolf Forsthoff i Maria Magdalena Balle Cerdà (Son Armadans); Stefan Schörghuber (al cel sia) i Joan Obrador (Son Cigala i Son Vida); José F. Rosselló Beltran (Son Valentí); Margarita i Pilar Fons de Piniés, Gabriel Cañellas Fons, Magdalena Femenia i Roberto Magariños (Son Pacs); germans Gabriel i Miquel Capllonch Muntaner, Joana Maria Ferrer Lloberas i germans José Luis i Sebastián Roses Ferrer (Son Castelló); Bartomeu Català (Son Morro); Manuel Salas Garau (al cel sia), Águeda Ibáñez, Maria Bautista i Biel Cañellas (Xorrigo); Felip Villalonga Fuster de Puigdorfila, l’amo en Pere Esteve i propietat de Son Puig; l’amo en Pep Moll Matas de Son Pi, germans Cuerda Quintana i propietat de Son Morlà; propietat de Son Gual; Alberto Frau González i família (Son Sunyer); germans Jaume Sastre i germans Duran Coll (Son Oms); Cristina Macaya i Maria Magdalena (el Canyar); Catalina Bibiloni Tous, Joan Ripoll i Sebastià Bonet (Son Cotoner); Sebastià Jaume Muñoz (Son Anglada); Domingo Llinàs Baña, Sebastià Cerdà, Gaspar Aguiló Capó i Lorenzo (Ca l'Ardiaca); Josep d'Espanya i Guasp (Son Bauçà); Tomàs Zaforteza i d'Olives, Maria Auxiliadora Zaforteza Duque de Estrada, Tomeu Garcies Carbonell i Jaume Crespí Quart (Son Berga Nou); Concepción i Alonso Guasp Pou i Joan Quadreny Feliu (l'Aranjassa); Isabel Rossiñol Fuster (Son Berga); Antònia Ques Cardell i Guillem Moragues (Bunyolí); Bartomeu Cursach Mas i Joan Bartomeu Seguí Gamundí (Son Cabrer); Sebastià Salas Font (Son Dameto); Marún Vidal Nicolau (Son Dureta); Carmen Alcázar (Son Peretó); Joan Vadell Lladó, Fèlix Pons Irazazábal i Damià Estelrich Dalmau (Son Bibiloni); Mercedes Bennàssar Borràs (Son Ferrer de Sant Jordi); l'amo en Joan (Son Flor); Joan Gelabert Martínez (Son Serra Perera); Miquel Ribot Costa (Son Gallard); Miquel Àngel Crespí Llabrés i família (Can Granada); Isabel Villalonga Pujol, Antònia Pujol Bestard i Mateu Bosch (Son Hug); Jordi Bibiloni Rotger, Margalida Ripoll Mercant i Margalida Amengual Ripoll (Son Canals); Almudena de Padura i d'Espanya (Son Gual de Pocafarina); Icíar de Basterrechea Meunier i Direcció General d'Esports de la Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears (Son Llàtzer); l'amo en Toni Colomar i Gesa-Endesa (Son Juny i Cal Tresorer); Pepa i Tomás i família Rosselló (Son Ramions, Son Güells i Son Pi); Josep Anguera Juan (Son Moix Blanc); Jerònia Bennàsser, germans Jaume Amengual i germans Reus Jaume (les Veles de Son Gallard); Dolors Villalonga Magraner (Son Oliveret); família Trujillo (les Trompes); Jordi Contestí (Cal Jutge); Cemex (Son Molines); Jordi Borràs Mas, EMAYA i Tirme (Son Reus); Joan Salom Díaz i família (Son Pisà); Gabriel Mairata March (Son Pardo); Diario de Mallorca i Lorenzo Frau (Son Moix Negre); Francesc Barceló Ordinas, Cristina Barceló i l'amo en Pep Mesquida (Son Pont de la Terra); ParcBIT Desenvolupament SA (Son Espanyol); Consell de Mallorca (Son Cloquell); Grup Drac (Cala Major i Can Ceba); Jaume Bordoy Oliver i Cabo de Alcúdia SL (Son Lleganya); Marratxí 2 SA (Son Malferit); mossèn Francesc Adrover, Tío Paco, i família Fernández Arranz (Son Quint); Fernando Juan Llobera (Son Muntaner); família Marquès Palou de Comasema (Son Llompard); Pedro Galiana Veiret (Son Mosson); Andreu Marià Barceló Rosselló (Can Garau i molí d'en Moix); Mater Misericordiae, Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia i Col·legi Sant Josep Obrer (Son Gotleu); Vicenç Alcover Ripoll (Son Ponç dels Ullastres); Salvador i Juan José Palao Baños (Son Nicolau); Antoni Aguiló Lluna (La Real i Can Oleo); família Montserrat de la Calleja (Sant Llorenç); Pilar, Antònia i Caterina Tous Martorell (Son Oliver); Caterina Zaforteza Villalonga (Son Rossinyol, el Coll d'en Rabassa); Fundació Natzaret (el Terreno); Jordi Rosselló Salvà (Son Bosc); Josep Aguiló Bonnín (Son Rossinyol, el Vinyet); Isabel, Esperança, Elena i Dámaso Tomàs Ribot (Can Fontet); Francesc i Miquel Oliver Juan (Son Fornari); Universitat de les Illes Balears (Son Lledó); Grup Drac i Fundació Cabana (Son Ximelis); Will Kill (Can Valero); Pare Josep de Sant Gaietà Torrens Mut -acs- (Son Espanyolet); Lluís García-Ruiz Guasp (Sarrià); Joan Jaume Vich (l'Hort del Carme); famílies Ordinas i Feliu (So na Jaume); Elisa Cebollada Sinaga, Miquel Àngel Martorell Cebollada, Eduard Subirà Blasi, Teresa Polo Ribas, Juan Vizcaíno Herranz i Anna Martorell Llobera (Son Llull); Antònia Lladó Calafat (Son Magraner); Josep Maria Sastre Juan (al cel sia) i família (Son Putxet); Haras Gestión de Suelo SL (Son Bordoi i Son Vallespir); germans Cruellas Munar (Son Ferragut); Iberdrola Inmobiliaria SAU (Son Gofis); Manuel Riera Martínez (Son Cladera); Maties Balaguer Mas (Son Santjoan); Amadip-Esment (Son Roca del Garroverar); REINA (Son Puigdorfila).

Finalment, vull agrair a altres persones i a diverses institucions l’ajut que m'han proporcionat per fer possible aquest web:

Antoni Bosch Alorda, Natalia del Río, Carme Aguiló, Maria Barceló Crespí, Miquel Àngel Escanelles Garau, Damià Ferrà-Ponç, Helena Girauta, Elvira González Gozalo, Andreu Muntaner Darder, Maria Magdalena Riera Frau, Pep Roig —Pepe—, Ramon Rosselló Vaquer, Magdalena Servera Ribot, Xavier Terrasa García, Guillem Torres, Ajuntament de Palma, ARCA, Arxiu del Regne de Mallorca, Arxiu Diocesà de Mallorca, Arxiu Municipal de Palma, Biblioteca Bartomeu March, Comandància General de les Illes Balears, Museu de Mallorca, Portal Forà i Registres de la Propietat (1, 2, 6, 7, 9 i 11).

 
Joomla Templates by Joomlashack