PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Bibliografia
Llibres
Cartografia
Documentació d'arxiu
Articles
Webs
Sigles
Totes les pàgines

Els texts i les fotografies aquí continguts són de lliure distribució. No obstant això, quan es facin servir, agrairíem que s'indicàs sempre la font d'origen, ço és, el nom i l'adreça d'aquest web per a publicacions en paper; endemés, per a publicacions digitals, un enllaç al contingut corresponent. Si es tracta d'informació documental, a més del web cal citar, si escau, la ressenya bibliogràfica corresponent, que trobareu en aquesta secció. Quant a les fotografies, a més del nom i l'adreça del web, caldrà citar el nom de l'autor per al cas d'imatges cedides per altres persones o entitats.


Llibres

 

ALBERTÍ ALBERTÍ, J.; ROSSELLÓ VAQUER, R.

Història d’Esporles. Segles XIII-XVI

Palma: Lleonard Muntaner, 1996

 

ALBERTÍ, J.; ROSSELLÓ, R.; VIBOT, T.

Son Valentí, Son Balaguer, ses Mosqueres

Palma: Antiga Impremta Soler, 2002

 

ALCOVER SUREDA, A. M.

Vida abreviada de Santa Catalina Tomassa

Palma: Estampa de Mn. Alcover, 1930

 

AUTORS DIVERSOS

Coneguem la nostra ciutat. Núm. 4

Palma: Ajuntament, 1989

 

AUTORS DIVERSOS

Els barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions urbanístiques

Palma: Promomallorca, 1994

 

AUTORS DIVERSOS

Gran Enciclopèdia Catalana

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986

 

AUTORS DIVERSOS

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Palma: Promomallorca, 1989-2005

 

AUTORS DIVERSOS

Guia dels pobles de Mallorca. Palma

Palma: Hora Nova, 2003

 

AUTORS DIVERSOS

Història de les Illes Balears. De la prehistòria i l’antiguitat al món islàmic. Vol. I

Barcelona: Edicions 62, 2004

 

BARCELÓ, M.; FERRÀ, R.; SERVERA, B.

Les possessions de Porreres

Porreres: Ajuntament, 1997

 

BARCELÓ CRESPÍ, M.; ROSSELLÓ BORDOY, G.

La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval

Palma: Lleonard Muntaner, 2006

 

BELLIDO SÁNCHEZ, E. J.

Aula hípica «Santa Eulalia». Reseña histórica del predio

Palma: Centro Deportivo Militar «Es Fortí», 1997

 

BIBILONI CANYELLES, G.

Els carrers de Palma: toponímia i patrimoni de la ciutat

Palma: Gabriel Bibiloni, 2012

 

BINIMELIS, J. B.

Nueva historia de la isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes

Palma: Imp. de José Tous, 1927

 

BOVER ROSSELLÓ, J. M.

Memoria de los pobladores de Mallorca después de la última conquista y noticia de las heredades asignadas a cada uno de ellos

Palma: Imprenta de los socios Gelabert y Villalonga, 1838

 

BOVER ROSSELLÓ, J. M.

Nobiliario mallorquín (1850)

Barcelona: José J. de Olañeta, 1983

 

BOVER, J. M.; MEDEL, R.

Varones ilustres de Mallorca

Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, 1847-49

 

BYNE, A.; STAPLEY, M.

Casas y jardines de Mallorca (1928)

Palma: La Foradada, José J. de Olañeta, 1999

 

CABOT LLOMPART, J.

Palacios y casas señoriales de Mallorca

Palma: Cort, 1965

 

CAMPANER FUERTES, À.

Cronicón mayoricense (1881)

Palma: Ajuntament, 1984

 

CANTARELLAS CAMPS, C.

La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración

Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1981

 

CAPELLÀ FORNÉS, L.

Diccionari vermell

Mallorca: Editorial Moll, 1989

 

CAPÓ VILLALONGA, J.

El Santuario de Ntra. Sra. de la Bonanova

Palma: l'autor, 1982

 

CAPÓ VILLALONGA, J.

Història de Lloseta

Mallorca: J. Capó Villalonga, 1985-90

 

CARRIÓ VIVES, G.

L'església de la Puríssima Concepció de Maria. La Vileta

Palma: 2006

 

CORTADA SALA, J.

Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845

Palma: RODA, 1947

 

DAMETO, J.; MUT, V.; ALEMANY, J.

Historia General del Reino de Mallorca [amb notes i documents de Miquel Moragues i Joaquim M. Bover]

Palma: Impremta Nacional, 1840-1841

 

ENSENYAT PUJOL, J. B.

Historia de la baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca (1919-20)

Inca: Graf. García, 1983

 

FERNÁNDEZ LEGIDO, R.; VALERO I MARTÍ, G.

Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de la ciutat. Vol. I

Palma: José J. de Olañeta, 2007

 

FERNÁNDEZ LEGIDO, R.; VALERO I MARTÍ, G.

Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de la ciutat. Vol. II

Palma: José J. de Olañeta, 2009

 

FERRÀ I MARTORELL, M.

Palma a peu. Ciutat passa a passa

Palma: Miquel Font, 2003

 

FERRÀ I MARTORELL, M.

Palma i l'islam: ciutat passa a passa

Palma: Miquel Font, 2005

 

FONT OBRADOR, B.

Història de Llucmajor. Vol. II

Palma: Gràfiques Miramar, 1974

 

FONT OBRADOR, B.

Història de Llucmajor. Vol. V

Palma: 1986

 

FONT POQUET, M. S.

La fe vençuda. Jueus, conversos i xuetes a Mallorca

Palma: Miquel Font, 2007

 

FORTEZA PINYA, M.

Del meu temps (edició a cura d'Antònia Sabater i Vallespir), vol. I

Palma: Abadia de Montserrat, 1998a

 

FORTEZA PINYA, M.

Del meu temps (edició a cura d'Antònia Sabater i Vallespir), vol. II

Palma: Abadia de Montserrat, 1998b

 

FORTEZA PINYA, M.

Poemes i traduccions (edició a cura de Pere Rosselló Bover)

Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997

 

FULLANA VIDAL, V.

Son Banya: real i sense mite. La meva experiència

Campos: Edicions Roig i Montserrat, 2009

 

FURIÓ SASTRE, A.

Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares

Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, 1840

 

GARCÍA DE LA TORRE, J.

L'orde del Temple a Mallorca. 1232-1312

Palma: Domus Templi, 2007

 

GARCÍA INYESTA, N.; OLIVER SUNYER, G.

Cases de possessió: I

Palma: COAB, 1986

 

GOMILA JAQUOTOT SANXO, L. I.

Derechos sobre el agua de la fuente de la Villa en la Huerta de Palma. Vol. I (1868)

Palma: Ajuntament, 2000

 

GOMILA JAQUOTOT SANXO, L. I.

Derechos sobre el agua de la fuente de la Villa en la Huerta de Palma. Vol. II (1868)

Palma: Ajuntament, 2002

 

GONZÁLEZ GARCÍA, J. M.

La industria de explosivos en España: UEE (1896-1936)

Madrid: Fundación Empresa Pública. Programa de historia económica, 2000

 

GORRIAS DURAN, A. M.

Palma i les aigües d’Esporles

Palma: El Far Editorial, 2006

 

HABSBURG-LORENA, L. S.

Las Baleares por la palabra y el grabado

Palma: Sa Nostra, 1991

 

HABSBURG-LORENA, L. S.

Rondayes de Mallorca

Palma: José J. de Olañeta, 1982

 

HERNÁNDEZ, J.; VIBOT, T.

Son Nét. Història, senyoriu i territori d’un latifundi de Tramuntana

Illes Balears: Ajuntament de Puigpunyent, 2004

 

HERRANZ HAMMER, A.; ROQUE COMPANY, J. M.

La Segona República a Mallorca: el temps, els fets i els protagonistes

Palma: Miquel Font, 2006

 

JOVELLANOS, G. M. de

Descripción histórico-artística del Castillo de Bellver (1805)

Palma: Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1967

 

JUAN VIDAL, J.

«Dos inventarios sobre los predios de Mallorca del siglo XVIII», a Fontes Rerum Balearium. Vol. II, núm. 2

Palma: Fundación B. March, 1978

 

JUAN VIDAL, J.; SÁNCHEZ NIEVAS, E.

Els Burgues. Una nissaga de poder

Palma: El Tall, 2003

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. I

Palma: Sociedad Arqueológica Luliana, 1958

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. II

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. III

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

LLAUGER LLULL, M. À.

El camí de ponent. Una reflexió sobre la carretera d'Andratx i el territori

Palma: Lleonard Muntaner Editor i Fundació Gadeso, 2006

 

LLULL MARTÍ, A.

Premsa i societat: una visió a través de la publicitat al primer diari de Mallorca: 1808-1814

Palma: Documenta Balear, 2006

 

MARIMON RIUTORT, A.

Les repercussions de les guerres de Cuba i de les Filipines a les Illes Balears, vol. I

Palma: Universitat de les Illes Balears, 1993

 

MARTÍNEZ I TABERNER, C.

La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX

Barcelona: Abadia de Montserrat; Palma: UIB, 2000

 

MASCARÓ PASARIUS, J.

Corpus de toponimia de Mallorca

Palma: Miramar, 1962-67

 

MASSOT I MUNTANER, B.

Guia dels pobles de Mallorca. Marratxí

Palma: Hora Nova, 2002

 

MASSOT I MUNTANER, J.

Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil: 1936-1938

Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998

 

MASSOT, M. J.; MONTANER, P.

La documentación sobre la tisis entre 1718 y 1813 en el Arxiu Municipal de Palma

Palma: Ajuntament de Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques, 2005

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segles XIII-XVI, vol. I

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segles XVII-XVIII, vol. II

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segle XIX. Primera part, vol. III

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007

 

MONER I MÓRA, C.

Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i martiri

Palma: Miquel Font, 2007

 

MUT CALAFELL, A.; ROSSELLÓ BORDOY, G.

La remembrança de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca

Palma: Govern Balear, 1993

 

PASCUAL RAMOS, E.

Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i llinatge a la Mallorca del segle XVII

Palma: Lleonard Muntaner, 2008

 

PÉREZ MARTÍNEZ, L.

«Corpus documental balear (II) Reinado de Jaime I», a Fontes Rerum Balearium. Vol. II, núm. 1

Palma: Fundación B. March, 1978

 

PIFERRER, F.

Nobiliario de los reinos y señoríos de España

Madrid: Imp. de M. Minuesa, 1859

 

PIFERRER FÀBREGUES, P.; QUADRADO NIETO, J. M.

Islas Baleares

Barcelona: Daniel Cortezo, 1888

 

PONS PASTOR, A.

Dietari del Dr. Fiol. Memòries de don Joaquim Fiol, de Mallorca, doctor en drets, que comprenen de l’any 1782 fins en 1788

Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1933-35

 

POU MUNTANER, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. IX (1896-1900)

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

RAMIS, J.; BOUTROUX, A. M.; ALONSO, A.

Historia documental de la Real Cartuja de Valldemossa

Palma: Impremta Soler, 1973

 

ROCA BUADES, I.

La ciutat dels records: Palma, 1852-1943

Palma: Miquel Font, 2006

 

ROSSELLÓ BORDOY, G.

Excavaciones en la necrópolis de cuevas artificiales de So’n Sunyer

Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1962

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Creu. Vol. II

Palma: Consell Insular de Mallorca, 1989

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l’arxiu parroquial de Santa Eulàlia. 1546-90. Vol. IV

Palma: Consell de Mallorca, 2001

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l’arxiu parroquial de Santa Eulàlia. 1591-1630. Vol. V

Palma: Consell de Mallorca, 2001

 

ROSSELLÓ VAQUER, R.

Història d'Alaró, segles XIII-XIV

Palma: Gràfiques Miramar, 1979

 

SABATER SIMÓ, J. M.

Son Rapinya. Cien años de historia

Palma: Taller Gràfic Ramon, 1980

 

SEBASTIÁN LÓPEZ, S; ALONSO FERNÁNDEZ, A.

Arquitectura mallorquina moderna y contemporánea

Palma: Estudio General Luliano, 1973

 

SEGURA, M.; VICENS, J.

Possessions de Mallorca. Vol. III

Palma: Teix, 1989

 

SEGURA, M.; VICENS, J.

Possessions de Mallorca. Vol. IV

Palma: Les edicions de Bitzoc, 1992

 

SOTO I COMPANY, R.

Còdex català: del llibre del repartiment de Mallorca

Palma: Direcció General de Cultura, 1984

 

TORRENS MUT, J.

Bosquejo histórico de Son Espanyolet, Son Cotoneret y su Parroquia

Palma: Sa Nostra, 1988

 

VALERO I MARTÍ, G.

Els noms de fora porta de la ciutat de Mallorca: toponímia documentada del terme de Palma (1230-1901)

Palma: Ajuntament de Palma, 2008

 

VALERO I MARTÍ, G.

Palma, ciutat de llegenda

Palma: José J. de Olañeta, 2000

 

VALERO I MARTÍ, G.

Palma fora porta

Palma: Ajuntament, 2007

 

VALERO I MARTÍ, G.

Passejada per les llegendes de Palma

Palma: Editorial Moll, 2005

 

VALERO I MARTÍ, G.

Raixa. Història i patrimoni

Palma: Consell de Mallorca, 2003

 

VIBOT RAILAKARI, T.

Les possessions de Mallorca. Vol. II

Pollença: El Gall Editor, 2007

 

VIBOT RAILAKARI, T.

Les possessions de Mallorca. Vol. IV

Pollença: El Gall Editor, 2009


Cartografia

 

CALVET GIRONA, B.

Plano del proyecto de Ensanche de Palma de Mallorca, 1901

 

DESPUIG DAMETO, A.

Mapa de la Ysla de Mallorca, 1784

www.bne.es

 

FONT, JOSEP DE

Plano de la Plaza de Palma, 1800

 

MASCARÓ PASARIUS, J.

Mapa General de Mallorca, 1958

 

MUNTANER, L. M.

Plano y vista marítima de la ciudad de Palma en la Isla de Mallorca, 1831


Documentació d’arxiu

 

AA-EXP 559 i 561, lligall XI (ARM)

 

Adarga mallorquina (1807), de Josep Barberí Santceloni (Biblioteca de Catalunya, Ms. 1007) (www.cervantesvirtual.com)

 

Apeo y evaluación general del cap.l y productos específicos de todos los edificios y propiedades de esta Ciudad en el año 1818 (ARM, D-1530)

 

A. Presidal Decrets 1658 (ARM)

 

Borradores al libro magistral del término de esta ciutat que comprende el distrito de Marratgí, Buñola y Santcellas, todo con arreglo a las estimaciones del catastro corr.te del año 1685. Se ha formado este borrador en 1808 (ARM, D-0601)

 

Capbreu de los censos fet en 1740 que are cobra Dn Francesch Gual y dez Puig. Borredor (ARM, Arxiu Torrella)

 

Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. Palma: Ajuntament, 1982 (AMP) [Aprovació provisional]

 

«Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma - Eixample i sòl rústic», a Revisió del Pla general d’ordenació urbana. Palma: Ajuntament, 1985-94

 

Comptadories d’hipoteques (ARM: CH-509, CH-665, CH-811)

 

Quaderno de la riqueza general del término de la ciudad de Palma. 1817 (ARM, D-1525)

 

Quaderno general de riqueza de que trata el artículo 81 del plan administrativo decretado por las Cortes en 29 de junio de 1821 (ARM, D-1295)

 

Estims de 1578 (ARM, D-1251)

Estims de 1578 —Revisió 1581— (ARM, D-1259)

 

Estims de 1685 (ARM, D-1253)

 

Estims de 1685 —Revisió— (ARM, D-1258)

 

Informe relativo a las casas de predio propiedad del Ayuntamiento de Palma de Mallorca no dedicadas a dependencias municipales. M. Magdalena Riera Frau, arqueòloga municipal. Octubre de 2004

 

Inventari de finques rústiques de 1846 (AMP, sense signatura)

 

Inventarios para su ocupación por el crédito público (ARM, signatura provisional 90, Hacienda, n. 110)

 

Lista electoral rectificada para la nominación de individuos del Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. Año 1864 para los años 1865 y 1866 (AMP, 1060)

 

Llibre de Capbrevacions de Magnats des de l'any 1762 fins al 1766 (ARM)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1756-62 (ARM, ECR-0574)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1762-66 (ARM, ECR-1121)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1803 (ARM, ECR-1123)

 

Llibre de Capbrevacions de Palma i el terme de 1806-07 (ARM, ECR-0585)

 

Llibre de Capbrevacions del terme de Palma i Marratxí. 1763-93 (ARM, ECR-1122)

 

Llibre de càrrech y data del arrendament del predio la Real (ARM, AA-517)

 

Llibre de determinacions del convent de la Cartuxa de Valldemossa de Mallorca

 

Llibre de inventaris y encants del convent de St. Domingo (ADM, MSL/186)

 

Llibre dels Estims de Spol·las (ARM, D-1121)

 

Llibre de rebuts de censos de San Jacinto o Son Gallard (ADM, MSL/212)

 

Llibre de Reial Patrimoni de l’Escrivania de la Reial Capbrevació de 1793-97 (ARM, ERC-1123)

 

Llibre de Reial Patrimoni de l'Escrivania de la Reial Capbrevació de 1824 (ARM, ERC-1124)

 

Llibre porte conte de arrendaments de los Predios del Noble S.or D. Balthasar Serra añy 1802 (BBM, C-68-1-23)

 

Notícias molt interessants a la Cartuxa sobre la aygua o font de Mestre Pere qu. a la fi de este libre se trobe lo índice de dites notícias (ADM, MSL/171)

 

Padrón General del Vecindario del término de la Ciudad de Palma. 1830 (AMP, 300)

 

Padrón de propiedades rústicas del Término de Palma. 1831-36. I. Propiedades de la parroqa de Sta. Eulalia (AMP, FP-359/8)

 

Predios (ADM)

 

Predios (AMP)

 

Protocols notarials de Bartomeu Alemany (ARM, A-831), Domingo Batle (ARM, 1796/B-796), Joan Baptista Bennàsser (ARM, B-903), Josep Bernat (ARM, 2150), Pere Josep Bonet (ARM, B-1169), Llorenç Busquets (ARM, B-717), Andreu Caselles (ARM, C-3068), Jaume Despuig (ARM, 4215), Pere Femenia (ARM, 5172), Salvador Nicolau Gallard (ARM, 6885), J. Genovard (ARM, G-6298), Bartomeu Martorell (ARM, M-1916), Francesc Mas Gronyant (ARM, M-2197), Joan Mateu (ARM, M-1686), Nicolau Maura Móra (ARM, M-1838), Miquel Montserrat (ARM: M-1936, M-1937), Mateu Moranta (ARM, M-612), Ramon Morei (ARM: M-1761, M-1765), Antoni Mulet (ARM, M-1724), Bartomeu Parets (ARM, P-752), Joan Peris (ARM, P-746), Francesc Pujol (ARM, R-218), Jaume Pujol (ARM, P-781), Francesc Ribes (ARM, R-1067), Nicolau Roca Móra (ARM, R-934), Guillem Rosselló (ARM, R-692), Joan Maria Rosselló i González (ARM, R-234), Marc Joaquim Rosselló i Quintana (ARM, R-1163), Joan Sabater (ARM, S-1749), Joan Sales i Suau (ARM: S-193, S-195, S-196), Martí Sanç (ARM, S-934), Macià Santpol (ARM: S-791, S-796), Antoni Joan Serra Albertí (ARM: S-742, S-743), Martí Serra Barceló (ARM, S-1887), Miquel Serra Ferrer (ARM, S-733), Lleonard Serra Torelló (ARM, S-757), Joan Sureda Alenyar (ARM: S-161, S-164, S-166, S-167, S-168), Joan Venrell (ARM, V-174) i Ramon Vic Gallur (ARM, V-270)

 

Reial Patrimoni. Escrivania de Cartes Reial (ARM, ECR-588)

 

Relación de todos los predios, huertos y fuentes pertenecientes a esta ciudad y su término (AMP, FP-936/2)

 

Relación de los predios y piezas de tierra inclusos sus edificios, nombre de sus dueños, rédito anual, comprendidos en el Viñet de Génova, Parroquia de Sta. Cruz (AMP, FP-299/1)

 

Rúbrica de la Ciutat de Rey de 1660 e 1661 y del NNS de 1660 en 1688 (ARM, ERC-615)

 

Vínculos y genealogías (AA)


Articles a revistes, diaris i BSAL

 

«Agnès de Pacs i l'entorn humanista», Maria Barceló Crespí a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 10, 2000

 

«Alguns exemples d'estrangers a Mallorca després del decret de Nova Planta (s. XVIII)», Nicolau Sastre Parpal a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008

 

«Aproximación al estudio de la formación de la clase noble de Mallorca: el patrimonio de los Formiguera durante el siglo XVII», Pere de Montaner i Aina Le-Senne a Trabajos de geografía, núm. 34, 1977-78

 

«Bartomeu Forteza Pinya: reflexos», Bartomeu Forteza Pujol a El Mirall, núm. 70, setembre-desembre 1994

 

«Bunyola en el segle XVI», Ramon Rosselló Vaquer a Papers i treballs, núm. 12, 1996

 

«Camí dels Reis, tràgic trajecte nocturn», Antoni Oliver a Memòria Civil (diari Baleares), núm. 32, 10 d'agost de 1986

 

«Can Berard del carrer del Sol, más tarde Can Escoffet», Aina Pascual a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 5, 1993

 

«Crisi agrària i endeutament nobiliari. La casa Gual Despuig (Mallorca, 1650-1750)», Gabriel Jover i Avellà a Randa, núm. 42, 1999

 

«Del gótico al neogótico: el caso de Can Thomàs des Predís des Born (Palma)», Aina Pascual a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 56, 2000

 

«Dos alquerías medievales de la Sierra de Mallorca», P. Gabriel Llompart a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 55, 1999

 

«El Pla de Sant Jordi. Notes històriques. Segles XIII-XV», Ramon Rosselló Vaquer a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 45, 1989

 

«El Prat de Sant Jordi (Mallorca) i la seva dessecació», Vicenç M. Rosselló i Verger a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol. 50, 2000

 

«Els Caülls de Marratxí. Un estudio arquitectónico y documental a partir de los pleitos y alianzas de la familia Sales», Aina Pascual Bennàssar a Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 10, 2000

 

«Els nostres pagesos», a Agricultura i Ramaderia, any XIII, núm. 4, 15 d'abril de 1929

 

«El tesorero del ejército y Reino de Mallorca, D. Antoni Escofet Aloy: de Figueres a Mallorca. Extensión familiar y de poder en el siglo XVIII», Ana María Coll a Pedralbes, núm. 23, 2003

 

«Enterramientos prehistóricos en So’n Sunyer», Francesc Ramis i Fluixenc a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. XII, 1908-09

 

«Expansió i increment del consum de la cervesa a l'etapa turística de les Illes Balears (1960-1989)», Pere A. Salvà i Tomàs a Vinyes i vins: mil anys d'història, Universitat de Barcelona, 1993

 

«Genealogia i patrimoni familiar del pintor mallorquí Guillem Mesquida (1675-1747)», Marià Carbonell i Buades a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 8, 1998

 

«Informe històric ambiental del Projecte de Restauració dels jardins de Can Rubert (Fundació Natzaret) de Palma», Josep Antoni Aguiló Ribas, Antonio García-Delgado Sancho, Josep Lluís Gradaille Tortella i Gaspar Valero i Martí, Consell de Mallorca, maig de 2006

 

«Irlandesos a Mallorca (Els O'Ryan i els O'Neill)», Miquel Ferrer Flórez a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 9, 1999

 

«La crisi rural mallorquina els segles XV i XVI», Eulàlia Duran a Estudis d'història agrària, núm. 3, 1979

 

«La destrucció de la Teulera, una casa de possessió de Ciutat», Jaume Llabrés Mulet a El Mirall, núm. 55, juny de 1992

 

«La emblemática caballeresca en la Mallorca del Renacimiento (Siglos XV-XVI): las cimeras y las divisas», Magdalena de Quiroga Conrado a Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 19, 2009

 

«L’aprofitament de l’aigua de la font de Mestre Pere per al consum humà (amb històries de siquiers)», Antoni Ginard a El Mirall, núm. 46, juny-juliol 1991

 

«L’aprofitament tradicional de l’aigua de la font de Mestre Pere. L’aigua per a regadiu», Antoni Ginard a El Mirall, núm. 52, febrer 1992

 

«La riquesa fonamental de sa Torre era el bestiar», Joan Clar i Francesc Verdera a Llucmajor de pinte en ample, núm. 78, abril de 1988

 

«L'arxiu comtal de Peralada. Elements per a la seva història», Marià Baig i Aleu a Annals de l'IEE, núm. 29, Figueres, 1996

 

«Les companyies en el sistema asseguratiu mallorquí (1660-80)», Jerònia Pons Pons a Mayurqa, núm. 22, desembre de 1989

 

«L'heretat de Can Thomàs: un exemple de transmissió fideïcomissària a Mallorca», Antònia Morey Tous a Estudis Baleàrics, núm. 34, setembre de 1989

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVI», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 10, 2000

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVII», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 11, 2001

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVIII», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 12, 2002

 

«Notas genealógicas. Familias extinguidas de Mallorca. La casa de Berard», Josep Ramis d’Aireflor i Sureda a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom XVII, gener-febrer de 1919

 

«Notes per a l'estudi de l'Hospital General de Mallorca (segles XIV-XVI)», María José Bordoy Bordoy i Esther Cruz Pérez a Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència, vol. 37, 2002


«Propiedad rústica en Baleares según el Registro de la Propiedad Expropiable (1933)», Francisco Feo Parrondo a Papeles de geografía, núm. 27, 1998

 

«Qüestions tomasianes: episodis de la vida de sor Catalina Tomàs segons les atestacions de sor Bàrbara Poquet 14 novembre 1614», Baltasar Coll i Tomàs a Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, 2002

 

«Santa Eulalia: una propiedad del ejército cuna de ilustres familias», a Honderos, núm. 85, Capitania General de les Illes Balears, 1979

 

«Sa Torre: patrimoni de la noble família dels Villalonga», Joan Clar i Francesc Verdera a Llucmajor de pinte en ample, núm. 77, març de 1988

 

«Sobre la condición de los conversos y chuetas de Mallorca», Álvaro Santamaría Arández a Espacio, Tiempo y Forma, sèrie III, Història Medieval, t. 10, 1997

 

«Son Alegre (Es Pla de na Tesa)», Bernat Cabot Llabrés a III Jornades d’Estudis Locals a Marratxí. Marratxí: Ajuntament, 2002

 

«Son Oms: El santuario talayótico, su traslado y reposición», Guillem Rosselló Bordoy a Mayurqa, núm. 20, 1981-84

 

«Son Pisà de Palma», a Mallorca Agrícola, any III, núm. 31, juliol de 1932

 

«Subendogamias en el Mediterráneo: los ejemplos mallorquines de la aristocracia y de los descendientes de judíos», Pere de Montaner Alonso i Enric Porqueres a Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics i Històrics, 1994

 

«Testamento del doctor en ambos derechos D. José Bassa y Conrado», Salvador Ros a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 18, 1921

 

«Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma: sa Indioteria, segle XVIII», Antoni Ginard Bujosa a XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei lingüístic. Edicions UIB. Campus universitari, 2008

 

«Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (II): Sa Indioteria, 1784-1831», Antoni Ginard Bujosa a XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei lingüístic. Edicions UIB. Campus universitari, 2009

 

«Valors agrícoles», a Mallorca Agrícola, any III, núm. 31, juliol de 1932

 

«Viticultors a Mallorca. L'avenç de la vinya el segle XVIII», Carles Manera a Estudis d'història agrària, núm. 9, 1992

 

Diari de Balears

 

Diario de Mallorca


El Mundo-El Día

 

La Almudaina


La Vanguardia

 

Última Hora


Webs

 

www.conselldemallorca.cat

www.filmhouses.com

www.gobmallorca.com

www.golfhimmel.de

www.ixent.org

www.maxam-corp.com

www.newsmallorca.com

www.pereseda.com

www.toponimiamallorca.net

www.viquipedia.cat


Sigles

 

AA: Arxiu de l’Audiència

ABS: Arxiu Burgues-Safortesa

ACVD: Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca

AMP: Arxiu Municipal de Palma

ANEI: Àrea Natural d’Especial Interès

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca

BB: Biblioteca Balear (Monestir de la Real)

BBM: Biblioteca Bartomeu March

BSAL: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

CH: Comptadoria d’Hipoteques

COAIB: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

CPE: Catàleg de Protecció d’Edificis [de Palma]

ECR: Escrivania de Cartes Reials

ERC: Escrivania de la Reial Capbrevació

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana

GEM: Gran Enciclopèdia de Mallorca

LEN: Llei d’Espais Naturals

PGOU: Pla general d’ordenació urbana [de Palma]

RP: Registre de la Propietat

 
Joomla Templates by Joomlashack