PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Bibliografia
Llibres
Cartografia
Documentació d'arxiu
Articles
Webs
Sigles
Totes les pàgines

Sigles

 

AA: Arxiu de l’Audiència

ABS: Arxiu Burgues-Safortesa

ACVD: Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt

ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca

AMP: Arxiu Municipal de Palma

ANEI: Àrea Natural d’Especial Interès

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca

BB: Biblioteca Balear (Monestir de la Real)

BBM: Biblioteca Bartomeu March

BSAL: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

CH: Comptadoria d’Hipoteques

COAIB: Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears

CPE: Catàleg de Protecció d’Edificis [de Palma]

ECR: Escrivania de Cartes Reials

ERC: Escrivania de la Reial Capbrevació

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana

GEM: Gran Enciclopèdia de Mallorca

LEN: Llei d’Espais Naturals

PGOU: Pla general d’ordenació urbana [de Palma]

RP: Registre de la Propietat 
Joomla Templates by Joomlashack