PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Bibliografia
Llibres
Cartografia
Documentació d'arxiu
Articles
Webs
Sigles
Totes les pàgines

Articles a revistes, diaris i BSAL

 

«Agnès de Pacs i l'entorn humanista», Maria Barceló Crespí a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 10, 2000

 

«Alguns exemples d'estrangers a Mallorca després del decret de Nova Planta (s. XVIII)», Nicolau Sastre Parpal a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008

 

«Aproximación al estudio de la formación de la clase noble de Mallorca: el patrimonio de los Formiguera durante el siglo XVII», Pere de Montaner i Aina Le-Senne a Trabajos de geografía, núm. 34, 1977-78

 

«Bartomeu Forteza Pinya: reflexos», Bartomeu Forteza Pujol a El Mirall, núm. 70, setembre-desembre 1994

 

«Bunyola en el segle XVI», Ramon Rosselló Vaquer a Papers i treballs, núm. 12, 1996

 

«Camí dels Reis, tràgic trajecte nocturn», Antoni Oliver a Memòria Civil (diari Baleares), núm. 32, 10 d'agost de 1986

 

«Can Berard del carrer del Sol, más tarde Can Escoffet», Aina Pascual a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 5, 1993

 

«Crisi agrària i endeutament nobiliari. La casa Gual Despuig (Mallorca, 1650-1750)», Gabriel Jover i Avellà a Randa, núm. 42, 1999

 

«Del gótico al neogótico: el caso de Can Thomàs des Predís des Born (Palma)», Aina Pascual a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 56, 2000

 

«Dos alquerías medievales de la Sierra de Mallorca», P. Gabriel Llompart a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 55, 1999

 

«El Pla de Sant Jordi. Notes històriques. Segles XIII-XV», Ramon Rosselló Vaquer a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 45, 1989

 

«El Prat de Sant Jordi (Mallorca) i la seva dessecació», Vicenç M. Rosselló i Verger a Treballs de la Societat Catalana de Geografia, vol. 50, 2000

 

«Els Caülls de Marratxí. Un estudio arquitectónico y documental a partir de los pleitos y alianzas de la familia Sales», Aina Pascual Bennàssar a Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 10, 2000

 

«Els nostres pagesos», a Agricultura i Ramaderia, any XIII, núm. 4, 15 d'abril de 1929

 

«El tesorero del ejército y Reino de Mallorca, D. Antoni Escofet Aloy: de Figueres a Mallorca. Extensión familiar y de poder en el siglo XVIII», Ana María Coll a Pedralbes, núm. 23, 2003

 

«Enterramientos prehistóricos en So’n Sunyer», Francesc Ramis i Fluixenc a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. XII, 1908-09

 

«Expansió i increment del consum de la cervesa a l'etapa turística de les Illes Balears (1960-1989)», Pere A. Salvà i Tomàs a Vinyes i vins: mil anys d'història, Universitat de Barcelona, 1993

 

«Genealogia i patrimoni familiar del pintor mallorquí Guillem Mesquida (1675-1747)», Marià Carbonell i Buades a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 8, 1998

 

«Informe històric ambiental del Projecte de Restauració dels jardins de Can Rubert (Fundació Natzaret) de Palma», Josep Antoni Aguiló Ribas, Antonio García-Delgado Sancho, Josep Lluís Gradaille Tortella i Gaspar Valero i Martí, Consell de Mallorca, maig de 2006

 

«Irlandesos a Mallorca (Els O'Ryan i els O'Neill)», Miquel Ferrer Flórez a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 9, 1999

 

«La crisi rural mallorquina els segles XV i XVI», Eulàlia Duran a Estudis d'història agrària, núm. 3, 1979

 

«La destrucció de la Teulera, una casa de possessió de Ciutat», Jaume Llabrés Mulet a El Mirall, núm. 55, juny de 1992

 

«La emblemática caballeresca en la Mallorca del Renacimiento (Siglos XV-XVI): las cimeras y las divisas», Magdalena de Quiroga Conrado a Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, núm. 19, 2009

 

«L’aprofitament de l’aigua de la font de Mestre Pere per al consum humà (amb històries de siquiers)», Antoni Ginard a El Mirall, núm. 46, juny-juliol 1991

 

«L’aprofitament tradicional de l’aigua de la font de Mestre Pere. L’aigua per a regadiu», Antoni Ginard a El Mirall, núm. 52, febrer 1992

 

«La riquesa fonamental de sa Torre era el bestiar», Joan Clar i Francesc Verdera a Llucmajor de pinte en ample, núm. 78, abril de 1988

 

«L'arxiu comtal de Peralada. Elements per a la seva història», Marià Baig i Aleu a Annals de l'IEE, núm. 29, Figueres, 1996

 

«Les companyies en el sistema asseguratiu mallorquí (1660-80)», Jerònia Pons Pons a Mayurqa, núm. 22, desembre de 1989

 

«L'heretat de Can Thomàs: un exemple de transmissió fideïcomissària a Mallorca», Antònia Morey Tous a Estudis Baleàrics, núm. 34, setembre de 1989

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVI», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 10, 2000

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVII», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 11, 2001

 

«Los juristas mallorquines del siglo XVIII», Antonio Planas Rosselló a Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, núm. 12, 2002

 

«Notas genealógicas. Familias extinguidas de Mallorca. La casa de Berard», Josep Ramis d’Aireflor i Sureda a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, tom XVII, gener-febrer de 1919

 

«Notes per a l'estudi de l'Hospital General de Mallorca (segles XIV-XVI)», María José Bordoy Bordoy i Esther Cruz Pérez a Gimbernat: revista catalana d'història de la medicina i de la ciència, vol. 37, 2002


«Propiedad rústica en Baleares según el Registro de la Propiedad Expropiable (1933)», Francisco Feo Parrondo a Papeles de geografía, núm. 27, 1998

 

«Qüestions tomasianes: episodis de la vida de sor Catalina Tomàs segons les atestacions de sor Bàrbara Poquet 14 novembre 1614», Baltasar Coll i Tomàs a Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy, 2002

 

«Santa Eulalia: una propiedad del ejército cuna de ilustres familias», a Honderos, núm. 85, Capitania General de les Illes Balears, 1979

 

«Sa Torre: patrimoni de la noble família dels Villalonga», Joan Clar i Francesc Verdera a Llucmajor de pinte en ample, núm. 77, març de 1988

 

«Sobre la condición de los conversos y chuetas de Mallorca», Álvaro Santamaría Arández a Espacio, Tiempo y Forma, sèrie III, Història Medieval, t. 10, 1997

 

«Son Alegre (Es Pla de na Tesa)», Bernat Cabot Llabrés a III Jornades d’Estudis Locals a Marratxí. Marratxí: Ajuntament, 2002

 

«Son Oms: El santuario talayótico, su traslado y reposición», Guillem Rosselló Bordoy a Mayurqa, núm. 20, 1981-84

 

«Son Pisà de Palma», a Mallorca Agrícola, any III, núm. 31, juliol de 1932

 

«Subendogamias en el Mediterráneo: los ejemplos mallorquines de la aristocracia y de los descendientes de judíos», Pere de Montaner Alonso i Enric Porqueres a Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics i Històrics, 1994

 

«Testamento del doctor en ambos derechos D. José Bassa y Conrado», Salvador Ros a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, vol. 18, 1921

 

«Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma: sa Indioteria, segle XVIII», Antoni Ginard Bujosa a XX Jornada d'Antroponímia i Toponímia. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei lingüístic. Edicions UIB. Campus universitari, 2008

 

«Toponímia en disseminat a la perifèria de Palma (II): Sa Indioteria, 1784-1831», Antoni Ginard Bujosa a XXI Jornada d'Antroponímia i Toponímia. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei lingüístic. Edicions UIB. Campus universitari, 2009

 

«Valors agrícoles», a Mallorca Agrícola, any III, núm. 31, juliol de 1932

 

«Viticultors a Mallorca. L'avenç de la vinya el segle XVIII», Carles Manera a Estudis d'història agrària, núm. 9, 1992

 

Diari de Balears

 

Diario de Mallorca


El Mundo-El Día

 

La Almudaina


La Vanguardia

 

Última Hora 
Joomla Templates by Joomlashack