PDF Imprimeix Correu electrònic
Índex d'article
Bibliografia
Llibres
Cartografia
Documentació d'arxiu
Articles
Webs
Sigles
Totes les pàgines

Llibres

 

ALBERTÍ ALBERTÍ, J.; ROSSELLÓ VAQUER, R.

Història d’Esporles. Segles XIII-XVI

Palma: Lleonard Muntaner, 1996

 

ALBERTÍ, J.; ROSSELLÓ, R.; VIBOT, T.

Son Valentí, Son Balaguer, ses Mosqueres

Palma: Antiga Impremta Soler, 2002

 

ALCOVER SUREDA, A. M.

Vida abreviada de Santa Catalina Tomassa

Palma: Estampa de Mn. Alcover, 1930

 

AUTORS DIVERSOS

Coneguem la nostra ciutat. Núm. 4

Palma: Ajuntament, 1989

 

AUTORS DIVERSOS

Els barris de Palma. Revisió del Pla general d’ordenació urbana i d’actuacions urbanístiques

Palma: Promomallorca, 1994

 

AUTORS DIVERSOS

Gran Enciclopèdia Catalana

Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986

 

AUTORS DIVERSOS

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Palma: Promomallorca, 1989-2005

 

AUTORS DIVERSOS

Guia dels pobles de Mallorca. Palma

Palma: Hora Nova, 2003

 

AUTORS DIVERSOS

Història de les Illes Balears. De la prehistòria i l’antiguitat al món islàmic. Vol. I

Barcelona: Edicions 62, 2004

 

BARCELÓ, M.; FERRÀ, R.; SERVERA, B.

Les possessions de Porreres

Porreres: Ajuntament, 1997

 

BARCELÓ CRESPÍ, M.; ROSSELLÓ BORDOY, G.

La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval

Palma: Lleonard Muntaner, 2006

 

BELLIDO SÁNCHEZ, E. J.

Aula hípica «Santa Eulalia». Reseña histórica del predio

Palma: Centro Deportivo Militar «Es Fortí», 1997

 

BIBILONI CANYELLES, G.

Els carrers de Palma: toponímia i patrimoni de la ciutat

Palma: Gabriel Bibiloni, 2012

 

BINIMELIS, J. B.

Nueva historia de la isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes

Palma: Imp. de José Tous, 1927

 

BOVER ROSSELLÓ, J. M.

Memoria de los pobladores de Mallorca después de la última conquista y noticia de las heredades asignadas a cada uno de ellos

Palma: Imprenta de los socios Gelabert y Villalonga, 1838

 

BOVER ROSSELLÓ, J. M.

Nobiliario mallorquín (1850)

Barcelona: José J. de Olañeta, 1983

 

BOVER, J. M.; MEDEL, R.

Varones ilustres de Mallorca

Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, 1847-49

 

BYNE, A.; STAPLEY, M.

Casas y jardines de Mallorca (1928)

Palma: La Foradada, José J. de Olañeta, 1999

 

CABOT LLOMPART, J.

Palacios y casas señoriales de Mallorca

Palma: Cort, 1965

 

CAMPANER FUERTES, À.

Cronicón mayoricense (1881)

Palma: Ajuntament, 1984

 

CANTARELLAS CAMPS, C.

La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración

Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1981

 

CAPELLÀ FORNÉS, L.

Diccionari vermell

Mallorca: Editorial Moll, 1989

 

CAPÓ VILLALONGA, J.

El Santuario de Ntra. Sra. de la Bonanova

Palma: l'autor, 1982

 

CAPÓ VILLALONGA, J.

Història de Lloseta

Mallorca: J. Capó Villalonga, 1985-90

 

CARRIÓ VIVES, G.

L'església de la Puríssima Concepció de Maria. La Vileta

Palma: 2006

 

CORTADA SALA, J.

Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845

Palma: RODA, 1947

 

DAMETO, J.; MUT, V.; ALEMANY, J.

Historia General del Reino de Mallorca [amb notes i documents de Miquel Moragues i Joaquim M. Bover]

Palma: Impremta Nacional, 1840-1841

 

ENSENYAT PUJOL, J. B.

Historia de la baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca (1919-20)

Inca: Graf. García, 1983

 

FERNÁNDEZ LEGIDO, R.; VALERO I MARTÍ, G.

Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de la ciutat. Vol. I

Palma: José J. de Olañeta, 2007

 

FERNÁNDEZ LEGIDO, R.; VALERO I MARTÍ, G.

Possessions de Palma. Història i arquitectura del terme de la ciutat. Vol. II

Palma: José J. de Olañeta, 2009

 

FERRÀ I MARTORELL, M.

Palma a peu. Ciutat passa a passa

Palma: Miquel Font, 2003

 

FERRÀ I MARTORELL, M.

Palma i l'islam: ciutat passa a passa

Palma: Miquel Font, 2005

 

FONT OBRADOR, B.

Història de Llucmajor. Vol. II

Palma: Gràfiques Miramar, 1974

 

FONT OBRADOR, B.

Història de Llucmajor. Vol. V

Palma: 1986

 

FONT POQUET, M. S.

La fe vençuda. Jueus, conversos i xuetes a Mallorca

Palma: Miquel Font, 2007

 

FORTEZA PINYA, M.

Del meu temps (edició a cura d'Antònia Sabater i Vallespir), vol. I

Palma: Abadia de Montserrat, 1998a

 

FORTEZA PINYA, M.

Del meu temps (edició a cura d'Antònia Sabater i Vallespir), vol. II

Palma: Abadia de Montserrat, 1998b

 

FORTEZA PINYA, M.

Poemes i traduccions (edició a cura de Pere Rosselló Bover)

Barcelona: Abadia de Montserrat, 1997

 

FULLANA VIDAL, V.

Son Banya: real i sense mite. La meva experiència

Campos: Edicions Roig i Montserrat, 2009

 

FURIÓ SASTRE, A.

Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares

Palma: Imprenta de Pedro José Gelabert, 1840

 

GARCÍA DE LA TORRE, J.

L'orde del Temple a Mallorca. 1232-1312

Palma: Domus Templi, 2007

 

GARCÍA INYESTA, N.; OLIVER SUNYER, G.

Cases de possessió: I

Palma: COAB, 1986

 

GOMILA JAQUOTOT SANXO, L. I.

Derechos sobre el agua de la fuente de la Villa en la Huerta de Palma. Vol. I (1868)

Palma: Ajuntament, 2000

 

GOMILA JAQUOTOT SANXO, L. I.

Derechos sobre el agua de la fuente de la Villa en la Huerta de Palma. Vol. II (1868)

Palma: Ajuntament, 2002

 

GONZÁLEZ GARCÍA, J. M.

La industria de explosivos en España: UEE (1896-1936)

Madrid: Fundación Empresa Pública. Programa de historia económica, 2000

 

GORRIAS DURAN, A. M.

Palma i les aigües d’Esporles

Palma: El Far Editorial, 2006

 

HABSBURG-LORENA, L. S.

Las Baleares por la palabra y el grabado

Palma: Sa Nostra, 1991

 

HABSBURG-LORENA, L. S.

Rondayes de Mallorca

Palma: José J. de Olañeta, 1982

 

HERNÁNDEZ, J.; VIBOT, T.

Son Nét. Història, senyoriu i territori d’un latifundi de Tramuntana

Illes Balears: Ajuntament de Puigpunyent, 2004

 

HERRANZ HAMMER, A.; ROQUE COMPANY, J. M.

La Segona República a Mallorca: el temps, els fets i els protagonistes

Palma: Miquel Font, 2006

 

JOVELLANOS, G. M. de

Descripción histórico-artística del Castillo de Bellver (1805)

Palma: Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1967

 

JUAN VIDAL, J.

«Dos inventarios sobre los predios de Mallorca del siglo XVIII», a Fontes Rerum Balearium. Vol. II, núm. 2

Palma: Fundación B. March, 1978

 

JUAN VIDAL, J.; SÁNCHEZ NIEVAS, E.

Els Burgues. Una nissaga de poder

Palma: El Tall, 2003

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. I

Palma: Sociedad Arqueológica Luliana, 1958

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. II

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

LLABRÉS BERNAL, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. III

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

LLAUGER LLULL, M. À.

El camí de ponent. Una reflexió sobre la carretera d'Andratx i el territori

Palma: Lleonard Muntaner Editor i Fundació Gadeso, 2006

 

LLULL MARTÍ, A.

Premsa i societat: una visió a través de la publicitat al primer diari de Mallorca: 1808-1814

Palma: Documenta Balear, 2006

 

MARIMON RIUTORT, A.

Les repercussions de les guerres de Cuba i de les Filipines a les Illes Balears, vol. I

Palma: Universitat de les Illes Balears, 1993

 

MARTÍNEZ I TABERNER, C.

La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX

Barcelona: Abadia de Montserrat; Palma: UIB, 2000

 

MASCARÓ PASARIUS, J.

Corpus de toponimia de Mallorca

Palma: Miramar, 1962-67

 

MASSOT I MUNTANER, B.

Guia dels pobles de Mallorca. Marratxí

Palma: Hora Nova, 2002

 

MASSOT I MUNTANER, J.

Els bombardeigs de Mallorca durant la Guerra Civil: 1936-1938

Barcelona: Abadia de Montserrat, 1998

 

MASSOT, M. J.; MONTANER, P.

La documentación sobre la tisis entre 1718 y 1813 en el Arxiu Municipal de Palma

Palma: Ajuntament de Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques, 2005

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segles XIII-XVI, vol. I

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segles XVII-XVIII, vol. II

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006

 

MIRALLES I MONSERRAT, J.

Antologia de textos de les Illes Balears. Segle XIX. Primera part, vol. III

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007

 

MONER I MÓRA, C.

Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i martiri

Palma: Miquel Font, 2007

 

MUT CALAFELL, A.; ROSSELLÓ BORDOY, G.

La remembrança de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca

Palma: Govern Balear, 1993

 

PASCUAL RAMOS, E.

Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i llinatge a la Mallorca del segle XVII

Palma: Lleonard Muntaner, 2008

 

PÉREZ MARTÍNEZ, L.

«Corpus documental balear (II) Reinado de Jaime I», a Fontes Rerum Balearium. Vol. II, núm. 1

Palma: Fundación B. March, 1978

 

PIFERRER, F.

Nobiliario de los reinos y señoríos de España

Madrid: Imp. de M. Minuesa, 1859

 

PIFERRER FÀBREGUES, P.; QUADRADO NIETO, J. M.

Islas Baleares

Barcelona: Daniel Cortezo, 1888

 

PONS PASTOR, A.

Dietari del Dr. Fiol. Memòries de don Joaquim Fiol, de Mallorca, doctor en drets, que comprenen de l’any 1782 fins en 1788

Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, 1933-35

 

POU MUNTANER, J.

Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, vol. IX (1896-1900)

Palma: Gràfiques Miramar, 1998

 

RAMIS, J.; BOUTROUX, A. M.; ALONSO, A.

Historia documental de la Real Cartuja de Valldemossa

Palma: Impremta Soler, 1973

 

ROCA BUADES, I.

La ciutat dels records: Palma, 1852-1943

Palma: Miquel Font, 2006

 

ROSSELLÓ BORDOY, G.

Excavaciones en la necrópolis de cuevas artificiales de So’n Sunyer

Madrid: Ministerio de Educación Nacional, 1962

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Creu. Vol. II

Palma: Consell Insular de Mallorca, 1989

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l’arxiu parroquial de Santa Eulàlia. 1546-90. Vol. IV

Palma: Consell de Mallorca, 2001

 

ROSSELLÓ LLITERAS, J.

Els pergamins de l’arxiu parroquial de Santa Eulàlia. 1591-1630. Vol. V

Palma: Consell de Mallorca, 2001

 

ROSSELLÓ VAQUER, R.

Història d'Alaró, segles XIII-XIV

Palma: Gràfiques Miramar, 1979

 

SABATER SIMÓ, J. M.

Son Rapinya. Cien años de historia

Palma: Taller Gràfic Ramon, 1980

 

SEBASTIÁN LÓPEZ, S; ALONSO FERNÁNDEZ, A.

Arquitectura mallorquina moderna y contemporánea

Palma: Estudio General Luliano, 1973

 

SEGURA, M.; VICENS, J.

Possessions de Mallorca. Vol. III

Palma: Teix, 1989

 

SEGURA, M.; VICENS, J.

Possessions de Mallorca. Vol. IV

Palma: Les edicions de Bitzoc, 1992

 

SOTO I COMPANY, R.

Còdex català: del llibre del repartiment de Mallorca

Palma: Direcció General de Cultura, 1984

 

TORRENS MUT, J.

Bosquejo histórico de Son Espanyolet, Son Cotoneret y su Parroquia

Palma: Sa Nostra, 1988

 

VALERO I MARTÍ, G.

Els noms de fora porta de la ciutat de Mallorca: toponímia documentada del terme de Palma (1230-1901)

Palma: Ajuntament de Palma, 2008

 

VALERO I MARTÍ, G.

Palma, ciutat de llegenda

Palma: José J. de Olañeta, 2000

 

VALERO I MARTÍ, G.

Palma fora porta

Palma: Ajuntament, 2007

 

VALERO I MARTÍ, G.

Passejada per les llegendes de Palma

Palma: Editorial Moll, 2005

 

VALERO I MARTÍ, G.

Raixa. Història i patrimoni

Palma: Consell de Mallorca, 2003

 

VIBOT RAILAKARI, T.

Les possessions de Mallorca. Vol. II

Pollença: El Gall Editor, 2007

 

VIBOT RAILAKARI, T.

Les possessions de Mallorca. Vol. IV

Pollença: El Gall Editor, 2009 
Joomla Templates by Joomlashack